Så blir du elektriker


Elektriker utbildningI likhet med många andra jobb inom bygg- och hantverksindustrin så är också elektriker ett yrke på frammarsch hos elektrikeristockholmslän.se. Det är med andra ord ganska mycket av ett framtidsyrke, och arbetsmarknaden för elektriker bedöms som mycket god under de kommande åren.

Hur blir man elektriker?
Det finns flera olika typer av elektriker, och det är olika krav på certifieringar och utbildning beroende på vilken typ av elektriker man pratar om. Men för enkelhetens skull så utgår vi här ifrån att vi pratar om en installationselektriker. Det är nämligen den typen som de flesta tänker på när man pratar om elektriker. Det är helt enkelt en person som installerar elektriska ledningar och utrustningar i bostadshus och andra fastigheter.

För att få installera elektriska ledningar så krävs ett certifikat från branschorganisationen ECY (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Certifakt utfärdas till den som kan bevisas ha tillräcklig kompetens för att praktiskt och teoretiskt utföra arbetet.

Men hur skaffar man då den kunskap som krävs för att få ett certifikat? Ja, det är där det blir intressant eftersom det flera svar på frågan.

El- och energiprogrammet på gymnasiet
På många gymnasieskolor runtom i landet finns el- och energiprogrammet. Det är en treårig gymnasietutbildning som ger både teoretiska och praktiska kunskaper inför ett yrkesliv. Under de tre åren som programmet pågår så har man yrkespraktik under ett antal veckor och får då vara på fältet bland yrkesverksamma elektriker. read more


Posted by on