Så blir du elektriker

Posted by on


Elektriker utbildningI likhet med många andra jobb inom bygg- och hantverksindustrin så är också elektriker ett yrke på frammarsch hos elektrikeristockholmslän.se. Det är med andra ord ganska mycket av ett framtidsyrke, och arbetsmarknaden för elektriker bedöms som mycket god under de kommande åren.

Hur blir man elektriker?
Det finns flera olika typer av elektriker, och det är olika krav på certifieringar och utbildning beroende på vilken typ av elektriker man pratar om. Men för enkelhetens skull så utgår vi här ifrån att vi pratar om en installationselektriker. Det är nämligen den typen som de flesta tänker på när man pratar om elektriker. Det är helt enkelt en person som installerar elektriska ledningar och utrustningar i bostadshus och andra fastigheter.

För att få installera elektriska ledningar så krävs ett certifikat från branschorganisationen ECY (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd). Certifakt utfärdas till den som kan bevisas ha tillräcklig kompetens för att praktiskt och teoretiskt utföra arbetet.

Men hur skaffar man då den kunskap som krävs för att få ett certifikat? Ja, det är där det blir intressant eftersom det flera svar på frågan.

El- och energiprogrammet på gymnasiet
På många gymnasieskolor runtom i landet finns el- och energiprogrammet. Det är en treårig gymnasietutbildning som ger både teoretiska och praktiska kunskaper inför ett yrkesliv. Under de tre åren som programmet pågår så har man yrkespraktik under ett antal veckor och får då vara på fältet bland yrkesverksamma elektriker.

Vuxenutbildning
För den som vill skola om sig senare i livet finns möjlighet att bli elektriker via en vuxenutbildning. Utbildningen är till innehållet lik ovanstående gymnasieprogram, men eftersom man under vuxenutbildningen inte läser andra ämnen som är obligatoriska gymnasiekurser (som exempelvis historia) så är den kortare. Vuxenutbildningen är mellan 60 och 70 veckor beroende på ort.

Lärling
Lärling är en helt och hållet praktisk väg att få den kompetens som en elektriker behöver. Att ha varit lärling under ett visst antal timmar är också nödvändigt för att ens komma ifråga för det yrkesbevis som ECY utfärdar.

För att få en lärlingsplats hos något elektronik- eller installationsföretag så behöver man dock ofta (men inte alltid) ha läst el- och energiprogrammet eller gått en vuxenutbildning innan.

Plugga till elektriker utomlands
Det är inte så vanligt att den som vill bli elektriker väljer att läsa sin utbildningen i ett annat land, men är en möjlig väg att gå. Det som däremot är vanligt är att de elektriker som kommer från andra länder till Sverige får sin kompetens validerad via ECY.

Det finns inom ECY en god överblick av elektrikerbranschen i stora delar av världen, i synnerhet Europa. De som utses av ECY till ansvariga för att utfärda certifikat till utländska elektriker är människor med extra god insyn i andra länders utbildningar.