Hur märker man en fuktskada?


Fuktskador kan drabba alla olika slags byggnader och golv – ex. kan parkett fått fuktskada. En fuktskada uppstår då fastighetens byggnadsmaterial inte klarar av den fuktbelastning som kan bli när det är hög luftfuktighet. I Sverige varierar luftfuktigheten under de olika säsongerna. Luftfuktigheten i Sverige är som högst under varma sommardagar, och är lägre en kall vinter.

Relativ fuktighet

När man räknar luftfuktighet använder man sig utav begreppet RF. RF är en förkortning på relativ fuktighet. RF talar om hur mycket vatten det finns i luften. Sverige har ett RF-snitt på 80 %. Tar man då hänsyn till att mögel och andra mikroorganismer trivs så fort RF är högre än 70

Renovera - Ta hand om golv och väggar - Fuktskada

% kan man förstå att mögel lätt blir ett problem om man inte hanterar sina fuktskador.

Hur uppstår fuktskador?

Fuktskador uppstår kort sagt om väta blir liggande mot byggmaterial en längre stund. Har byggmaterialet ingen möjlighet att transportera bort vätan kommer den till slut att absorbera vattnet istället, och på så sätt uppstår en fuktskada. Fukt skapas i samband med att kall luft möter varm luft, och därefter bildar en kondens. På samma sätt som spegeln kan få kondens om man duschar varmt. Mötet mellan kall och varm luft sker oftast i väggar och tak, därför är det oftast där en fuktskada uppstår inomhus. Utöver kondens som uppstår kan en fuktskada även bli till av regnväder och liknande som ligger kvar en längre stund. Det är därför viktigt att man har ett bra dräneringssystem kopplat till byggnaden. read more


Posted by on